Szkolenia otwarte

SPRZEDAŻ

 • Skuteczna sprzedaż. Podstawowe techniki sprzedaży.
 • Negocjacje handlowe. Podstawy psychologiczne. Techniki negocjacyjne.

MARKETING

 • Zarządzanie produktem.
 • Marketing cenowy. Zarządzanie ceną.

LOGISTYKA

 • Zarządzanie kosztami w logistyce. Controling logistyki. Metoda ABC/M
 • Zarządzanie zaopatrzeniem w łańcuchu dostaw.
 • Integracja procesów logistycznych.
 • Planowanie sprzedaży i logistyki – SOP.

PRODUKCJA

 • Planowanie i sterowanie produkcją.
  1. Strategie i typy produkcji. Produkcja na magazyn, na zamówienie, projektowa. MTO, ATO, MTS.
  2. WCM (world class manufacturing) czyli połączenie:
   1. Total Quality Control (TQC)
   2. Total Productive Manitence (TPM)
   3. Total Industrial Engineering (TIE)
   4. Just In Time (JIT)
  3. SOP – plan operacji i sprzedaży.
  4. RRP/ RCCP – planowanie zapotrzebowania na zasoby z określeniem zdolności produkcyjnych.
  5. MPS – główny plan produkcji.
  6. MRP – planowanie potrzeb materiałowych.
  7. CRP – Planowanie zdolności produkcyjnych.
  8. Wpływ planowania produkcji na koszty produkcji. Efektywność łańcucha logistycznego.
  9. Popyt niezależny i zależny.
  10. Strategie realizacji planu sprzedaży i produkcji. Współdziałanie działów sprzedaży i produkcji.
  11. Jak konstruować SOP. Zarządzanie zespołem SOP. Granice popytu i planowania. Horyzont planistyczny. Popyt niezależny i zależny.
  12. MPS jako główny harmonogram produkcji. Zarządzanie rodziną produktów, ilością poziomów, zasadami podziału.
  13. Zarządzanie satysfakcją klienta za pomocą MPS. Wielopoziomowość MPS.
  14. Planowanie zakupów i dostaw.
  15. Logistyczne planowanie dostaw.
 • Koszty produkcji. Koszt planowany a koszt rzeczywisty.
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych według filozofii Lean manufacturing.
 • Operacyjne sterowanie produkcją. Harmonogramowanie produkcji.
 • Efektywne wykorzystanie systemu ERP w zarządzaniu produkcją.
  1. Wstęp
  2. Opis szkolenia
  3. Do kogo jest adresowane
  4. Korzyści po szkoleniu
  5. Program szkolenia
  6. Sylwetka trenera

HR

 • Współpraca zespołów sprzedaży, produkcji i logistyki. Konflikt czy synergia?
 • Przygotowanie zespołu wdrożeniowego w procesie implementacji ERP.

ZARZĄDZANIE

 • System ERP jako integrator procesów biznesowych.
 • Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem systemów ERP.